Referencje

Niniejszym przedstawiamy wybrane przykłady wykonanych przez nas realizacji instalacji odpylających z filtrami. Bogate referencje w wielu branżach oraz różnorodność odpylanych procesów są najlepszym świadectwem potwierdzającym duże doświadczenie naszej firmy.

Wśród naszych klientów znajdują się znane na rynku firmy polskie i zagraniczne np. Cersanit, Henkel, FoodCare, Lafarge, Vattenfall, Kerry, Libet, Bruk-Bet, Jadar Techmatik, H+ H Polska, Gryfskand, Dancoal, Armatoora, ZPS Lubiana, Porcelana Chodzież, ZPW Trzuskawica, Cementownia Ożarów, Hydro-vacuum, ZPG Bazalt, KSM Sobótka.

2018

 1. odpylanie oczyszczarek i szlifierek w odlewni aluminium 
 2. odpylanie produkcji felg aluminiowych
 3. odpylanie pakowaczek węgla drzewnego
 4. odpylanie produkcji pigmentów do farb
 5. odpylanie transportu i zbiorników cementu
 6. odpylanie transportu żużla - produkcja cementu
 7. odpylanie zbiornika sulfatu - produkcja cementu
 8. wykonanie zbiornika na zrębki drzewne
 9. odpylanie obróbki tulei silnikowych 
 10. odpylanie pieców indukcyjnych
 11. odpylanie transportu, magazynowania i dozowania brykietów do produkcji miedzi
 12. odpylanie procesów technologicznych przy produkcji akumulatorów
 13. odpylanie procesów technologicznych w fabryce porcelany

2017

 1. odpylanie oczyszczarki odlewów OWTO-500 
 2. odpylanie stacji uzdatniania wody pitnej 
 3. odpylanie silosów popiołów, wapna
 4. wykonanie silosu na bentonit z układem załadunku 
 5. odpylanie pakowaczki w zakładach azotowych
 6. odpylanie procesów przy produkcji przypraw 
 7. odpylanie transportu, pakowania i produkcji płatków śniadaniowych 
 8. odpylanie procesów produkcji w hucie szkła
 9. odpylanie sortowni kruszyw lekkich

2016

 1. odpylanie kotłowni węglowej 
 2. odpylanie transportu masy formierskiej do silosów 
 3. odpylanie pieców indukcyjnych w odlewni żeliwa 
 4. odpylanie stanowiska do sferoidyzacji żeliwa 
 5. odpylanie kraty wstrząsowej do wybijania odlewów 
 6. odpylanie mieszalników do produkcji farb
 7. odpylanie stacji rozładunku i przesiewania węgla drzewnego 
 8. odpylanie pakowaczek brykietów z węgla drzewnego 
 9. odpylanie kruszarek w zakładzie produkcji kruszyw 
 10. odpylanie przesiewaczy kruszyw 
 11. odpylanie układów transportu kruszyw 
 12. odpylanie procesów przesiewania i transportu wapna 
 13. odpylanie procesów szlifowania i grawerowania wyrobów z kryształu w hucie szkła
 14. odpylanie maszyn do produkcji porcelany użytkowej 

 2015

 1. Odpylanie transportu żużla ze spalarni odpadów komunalnych 
 2. Odpylanie pakowaczki nasion 
 3. Odpylanie silosów kruszyw 
 4. Odpylanie wytwórni mas bitumicznych  
 5. Odpylanie stacji przeróbki mas formierskich 
 6. Odpylanie pakowaczki węgla drzewnego 
 7. Odpylanie produkcji kostki brukowej 
 8. Odpylanie silosów wapna 
 9. odpylanie 4 kotłów WR-5 
 10. odpylanie procesów technologicznych przy produkcji proszków do prania
 11. odpylanie komory do piaskowania odlewów
 12. odpylanie produkcji brykietów – paliwa ekologiczne
 13. odpylanie transportu i załadunku na wagony pyłów z odlewania miedzi

2014

 1. Odpylanie produkcji płytek klinkierowych 
 2. Odpylanie pakowania zapraw cementowych 
 3. Odpylanie procesu metalizacji złączy elektrycznych 
 4. Odpylanie pakowania brykietu 
 5. Odpylanie spawania rur ocynkowanych 
 6. Odpylanie załadunku pyłów z pieców szybowych do produkcji miedzi 
 7. Odpylanie 3 młynów paszowych 
 8. Odpylanie produkcji węgla aktywnego 
 9. Odpylanie dozowania składników do produkcji umywalek kompozytowych 
 10. Odpylanie mieszarek –produkcja akumulatorów samochodowych 
 11. Odpylanie szlifierek i oczyszczarek w odlewni żeliwa 
 12. Odpylanie pakowaczek zapraw cementowych 
 13. Odpylanie transportu grysu kukurydzianego do produkcji płatków śniadaniowych 
 14. Odpylanie linii produkcji porcelany stołowej 
 15. Odpylanie produkcji paliwa alternatywnego 
 16. Odpylanie transportu wapna kawałkowego 
 17. Odpylanie procesu produkcji zniczy 
 18. Odpylanie silosów wapna do instalacji odsiarczania 
 19. Odpylanie młyna węgla 
 20. Odpylanie pakowaczki mleka w proszku 

2013

 1. Odpylanie procesów produkcji kruszyw lekkich 
 2. Odpylanie szlifowania płyt wiórowych 
 3. Odpylanie silosów zboża i pasz 
 4. Odpylanie cięcia płyt stropowych 
 5. Odpylanie szlifowania odlewów 
 6. Odpylanie spalin z kotła węglowego 
 7. Odpylanie silosów  cukru 
 8. Odpylanie produkcji proszku do prania 

2012

 1. Odpylanie młyna węgla 
 2. Odpylanie tworzyw sztucznych 
 3. Odpylanie młyna bentonitu 
 4. Odpylanie sortowni kruszyw 
 5. Odpylanie produkcji kostek do zmywarek 
 6. Odpylanie linii szkliwienia płytek klinkierowych 
 7. Odpylanie przeróbki materiałów tekstylnych i bawełnianych 
 8. Odpylanie klocków hamulcowych 
 9. Odpylanie młynów do produkcji pasz 
 10. Odpylanie mas formierskich 
 11. Odpylanie koszy zasypowych do przyjmowania zboża 
 12. Odpylanie pakowni cukru 
 13. Odpylanie pieców do topienia złomu aluminiowego 
 14. Odpylanie linii do produkcji kostki brukowej 
 15. Odpylanie suszarni piasku 
 16. Odpylanie młyna do przypraw spożywczych 
 17. Odpylanie transportu miału węglowego do kotłów 
 18. Odpylanie transportu popiołu 

2011

 1. Odpylanie ceramiki sanitarnej 
 2. Odpylanie linii produkcyjnej kostki brukowej 
 3. Odpylanie linii do suszenia płyt pilśniowych 
 4. Odpylanie produkcji ceramiki kompozytowej 
 5. Odpylanie silosów popiołu 
 6. Odpylanie produkcji mleka w proszku 
 7. Odpylanie produkcji ceramiki sanitarnej 
 8. Odpylanie spalin kotłowych 
 9. Odpylanie kotła do spalania odpadów 
 10. Odpylanie suszarni trocin 
 11. Odpylanie produkcji pigmentów do farb 
 12. Odpylanie pakowaczek i zbiorników cukru 
 13. Odpylanie obróbki tulei samochodowych 
 14. Odpylanie przeróbki gliny na kruszywa 
 15. Odpylanie spalarni odpadów z oczyszczalni ścieków 
 16. Odpylanie silosów wapna 

2010

 1. Odpylanie węgla i brykietów drzewnych 
 2. Odpylanie transportu popiołów w elektrociepłowni 
 3. Odpylanie kruszarek i przesiewaczy kruszyw skalnych 
 4. Odpylanie oczyszczarek odlewów żeliwnych 
 5. Odpylanie zbiornika popiołu 
 6. Odpylanie pieca szybowego w hucie miedzi 

2009

 1. Odpylanie czekolady w proszku 
 2. Odpylanie tworzyw sztucznych 
 3. Odpylanie produkcji ceramiki budowlanej 
 4. Odpylanie spalarni odpadów szpitalnych 
 5. Odpylanie produkcji kazeiny 
 6. Odpylanie brykietów węgla drzewnego 
 7. Odpylanie załadunku wapna 
 8. Odpylanie produkcji pasz 
 9. Odpylanie transportu biomasy do kotłów 
 10. Odpylanie pieców do wytopu złomu aluminiowego 

2008

 1. Odpylanie pakowaczki suchych zapraw cementowych 
 2. Odpylanie produkcji przypraw 
 3. Odpylanie linii do produkcji węgla drzewnego 
 4. Odpylanie transportu cementu 
 5. Odpylanie młyna bentonitu 
 6. Odpylanie transportu klinkieru 
 7. Odpylanie zbiorników popiołu i wapna 
 8. Odpylanie kruszarek do kruszyw bazaltowych 

2007

 1. Odpylanie piaskowania konstrukcji stalowych 
 2. Odpylanie kruszarek kamienia wapiennego 
 3. Odpylanie na mokro linii szkliwienia płytek ceramicznych 
 4. Odpylanie kruszarek i przesiewaczy kruszyw skalnych 
 5. Odpylanie produkcji urządzeń sanitarnych z tworzyw sztucznych 
 6. Odpylanie kotła WR-10 
 7. Odpylanie załadunku wapna 
 8. Odpylanie pieców indukcyjnych 
 9. Odpylanie linii nawęglania 
 10. Odpylanie pakowaczki wapna 
 11. Odpylanie kotłów WR-5 
 12. Odpylanie kostki brukowej 
 13. Odpylanie produktów spożywczych ( budynie, galaretki ) 
 14. Odpylanie młyna składników do produkcji suporeksu 
 15. Odpylanie pakowaczek perlitu 

2006

 1. Odpylanie pieców do wytopu aluminium 
 2. Odpylanie linii do produkcji tabletek do zmywarek 
 3. Odpylanie linii przesyłowej klinkieru 
 4. Odpylanie suszarki skalenia 
 5. Odpylanie szyszek chmielu 
 6. Odpylanie transportu mleka w proszku 
 7. Odpylanie kruszyw drogowych 
 8. Odpylanie linii do produkcji pasz 
 9. Odpylanie zbiorników cementu 

2005

 1. Odpylanie szlifowania wełny mineralnej i styropianu 
 2. Odpylanie produkcji wapna hydratyzowanego 
 3. Odpylanie suszarni bentonitu 
 4. Odpylanie na sucho szlifierek odlewów aluminiowych 
 5. Odpylanie silosów popiołu 
 6. Odpylanie suszarni piasku 
 7. Odpylanie młynów wapna 
 8. Odpylanie kostki brukowej 

2004

 1. Odpylanie przesiewaczy kruszyw drogowych 
 2. Odpylanie linii do produkcji cegieł 
 3. Odpylanie suszarni obrotowej chrupek spożywczych 
 4. Odpylanie transportu i magazynowania trocin 
 5. Odpylanie produkcji bloczków betonowych 
 6. Odpylanie produkcji mebli 
 7. Odpylanie silosów cukru 
 8. Odpylanie produkcji nawozów fosforowych 

2003

 1. Odpylanie linii do obróbki tulei silnikowych 
 2. Odpylanie linii do produkcji ceramiki stołowej 
 3. Odpylanie piaskowania jeansu 
 4. Odpylanie na mokro szlifowania felg samochodowych 
 5. Odpylanie szlifowania armatury przemysłowej 
 6. Odpylanie piaskowania odzieży jeansowej 
 7. Odpylanie produkcji żelazostopów 
 8. Odpylanie suszarni rozpyłowej mleka 
 9. Odpylanie linii do produkcji oklein meblowych 

2002

 1. Odpylanie na mokro linii do produkcji felg aluminowych 
 2. Odpylanie pakowaczek cukru 
 3. Odpylanie granulatu tworzyw sztucznych 
 4. Odpylanie produkcji węgla drzewnego 
 5. Odpylanie linii do produkcji kaszy gryczanej 
 6. Odpylanie produkcji pigmentów do farb 
 7. Odpylanie produkcji materiałów ogniotrwałych 

2001

 1. Odpylanie rdzeniarek do form odlewniczych 
 2. Odpylanie pras do płytek ceramicznych 
 3. Odpylanie linii do produkcji porcelany stołowej 
 4. Odpylanie kotła WR-5 
 5. Odpylanie na mokro linii szkliwienia płytek ceramicznych 
 6. Odpylanie linii do automatycznego zalewania form odlewniczych 

2000

 1. Odpylanie pieców łukowych 
 2. Odpylanie pras do płytek ceramicznych 
 3. Odpylanie linii do produkcji płyt pilśniowych 
 4. Odpylanie bębna do wybijania odlewów 
 5. Odpylanie linii do produkcji mydła 
 6. Odpylanie przeróbki mas formierskich 

1999

 1. Odpylanie oczyszczarek i szlifierek odlewów żeliwnych 
 2. Odpylanie pakowaczek i transportu cementu 
 3. Odpylanie pieca obrotowego do wytopu zgarów aluminiowych 
 4. Odpylanie zbiorników surowców do produkcji szkła 
 5. Odpylanie transportu wapna po piecach Maerza 
 6. Odpylanie linii odlewniczej i stacji przeróbki mas formierskich 
 7. Odpylanie mieszarki składników do produkcji szyb samochodowych 

1998

 1. Odpylanie młyna bentonitu 
 2. Odpylanie transportu mączki dolomitowej 
 3. Instalacja wentylacji sprężarkowni w cementowni 
 4. Odpylanie transportu klinkieru 

Są to przykładowe realizacje – wszystkie materiały (oferty, projekty, zdjęcia, kontakty do osób prowadzących te inwestycje ze strony Klienta, wyniki pomiarów skuteczności itp.) przechowujemy w naszym archiwum – w razie zainteresowania ze strony Państwa możemy je przedstawić.

Legenda:

przemysł hutniczy
przemysł drzewny
przemysł cementowo-wapienniczy
przemysł chemiczny
przemysł spożywczy
przemysł metalowy
przemysł odzieżowy
odlewnie
elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie
kruszywa, kamienie budowlane i drogowe
produkcja materiałów budowlanych
produkcja porcelany stołowej
inny przemysł