Filtry workowe FPK

ZASTOSOWANIE

Filtry tkaninowe pulsacyjne poziome typu FPK znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w przemyśle materiałów budowlanych, odlewniczym i chemicznym.
Posiadają płaskie wkłady filtracyjne zamocowane poziomo, co umożliwia ich stosowanie w pomieszczeniach o niskiej zabudowie. Z uwagi na dużą powierzchnię filtracyjną wkładów płaskich nadają się także do bezpośredniej zabudowy na silosach i przenośnikach taśmowych.

BUDOWA FILTRA WORKOWEGO FPK

Typowy filtr workowy pulsacyjny składa się z następujących podzespołów:

 1. Konstrukcja wsporcza
 2. Zsyp
 3. Komora filtracyjna
 4. Komora oczyszczonego powietrza
 5. Wkłady filtracyjne (kosz, worek filtracyjny)
 6. Elementy układu regeneracji worków (zbiornik sprężonego powietrza, zawory elektromagnetyczne, rury przedmuchowe).

Rys. 1. Budowa filtra.

W naszej ofercie posiadamy różne wersje wykonania filtrów:

 • z wlotem do zsypu  (rys. 2) lub do komory filtracyjnej (rys. 1)
 • z odbiorem pyłu do zbiornika (rys. 2)
 • z dozownikiem celkowym (rys. 3) lub śluzą gumową (rys. 4)
 • filtry podwójne - z dwoma lejami zsypowymi (rys. 6).

Każdy z filtrów do odpylaczy pulsacyjnych może być oferowany w wersji przeciwwybuchowej z atestem na klapy dekompresyjne– wówczas w oznaczeniu filtra występuje człon: EX.
W zależności od warunków i potrzeb odbiorcy filtry mogą być izolowane lub nieizolowane.

Zsyp jest zakończony kołnierzem do mocowania: w zależności od wersji wykonania zbiornika, dozownika celkowego, przepustu dwuklapowego lub śluzy gumowej. Każdy zsyp posiada właz służący do okresowej kontroli i do wejścia do filtra w przypadku potrzeby przeprowadzenia napraw wewnątrz filtra. W przypadku, kiedy wlot jest usytuowany w leju znajdują się w nim dodatkowe elementy osłaniające wlot.

Komora filtracyjna jest częścią filtra, gdzie przeprowadzany jest proces filtracji. Posiada elementy podtrzymujące kosze i worki filtracyjne. Część wlotowa (w przypadku wlotu do komory filtracyjnej) jest oddzielona od worków przegrodą.

Komora oczyszczonego powietrza wyposażona jest w drzwi, po otwarciu których jest dostęp do wkładów filtracyjnych. Umożliwia to okresową kontrolę podczas postoju filtra oraz wymianę worków.

Instalacja sprężonego powietrza do regeneracji worków filtracyjnych składa się ze zbiornika sprężonego powietrza, zaworów elektromagnetycznych, elastycznych przewodów przyłączeniowych i rur przedmuchowych.

Rys. 2. Filtr ze zbiornikiem na pył.

Rys. 3. Filtr z dozownikiem.                                              Rys. 4. Filtr ze śluzą gumową.

 

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie filtra: pojedynczego FPK X – l, podwójnego 2FPK X - l

W poszczególnych członach tego oznaczenia są zawarte następujące informacje:

 • FPK - filtr pulsacyjny typu FPK
 • X - ilość worków (kieszeni) filtracyjnych
 • l - nominalna długość worków filtracyjnych w m.
powierzchnia filtracji 12 - 216 m2
ilość worków (kieszeni) filtracyjnych 12 - 120 szt.
wymiar worka 503 x l mm
wydajność filtra 1300 – 23300 m3/h
obciążenie gazowe włókniny filtracyjnej max 0,03 m3/(m2 x s)
koncentracja pyłu przed filtrem max. 200 g/m3
koncentracja pyłu na wylocie z filtra poniżej 5 mg/m3
dopuszczalne podciśnienie 5000 Pa
opory przepływu przez filtr 400 – 1800 Pa
zalecany poziom utrzymywania oporów przepływu przez worki 800 – 1000 Pa
napięcie na elektrozaworze 24V
praca elektrozaworów: - w trybie czasowym
- w trybie ∆p

Szczegółowe dane techniczne i główne wymiary dotyczące poszczególnych filtrów zawarte są w tabeli.

Rys.5.  Filtr pojedynczy.

Rys.6.  Filtr podwójny.

Tab. 1. Filtry poziome

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!

Wyślij formularz kontaktowy »

lub zadzwoń do nas:

41 372 76 38