Filtrocyklony FC (EX)

PRZEZNACZENIE

Filtrocyklony pulsacyjne typu FC przeznaczone są do odpylania powietrza i innych gazów z pyłów suchych, sypkich i nieklejących. Filtrocyklony FC - Ex stosowane są do odpylania mieszanin pyłowo - powietrznych wybuchowych, o konstrukcji zabezpieczonej przed skutkami wybuchu. Zakres stosowania: przemysł drzewny, meblowy, chemiczny, zbożowo - młynarski, tworzyw sztucznych, cementowo - wapienniczy, odlewniczy, materiałów budowlanych, węglowy i inny.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia filtracyjna od 18 m2 do 228 m2
Maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem do 300 g/m3
Koncentracja pyłu na wylocie z filtra (średnio osiągana 10 mg/m3) poniżej 50 mg/m3
Zalecana prędkość filtracji dla pyłów suchych i nieklejących
W uzasadnionych przypadkach prędkości filtracji można stosować w granicach
0,03 m/s
0,02 - 0,05 m/s
Dopuszczalne podciśnienie
W zależności od wymagań możliwe wykonanie
15 000 Pa
do 40 000 Pa
Wymagane powietrze do regeneracji worków - odwodnione,
odolejone i oczyszczone o ciśnieniu
0,6 ±0,1 MPa
Opory przepływu przez filtr
Zalecany poziom utrzymywania oporów
600 - 2000 Pa
1200 Pa
Szafka sterownicza mikroprocesorowa z możliwością podłączenia układu Dp 0,2 kW, 220/380 V
Motoreduktor dozownika 0,55 - 0,75 kW

WYTYCZNE STOSOWANIA

Filtrocyklony FC mogą pracować w części podciśnieniowej jak i nadciśnieniowej instalacji, w pomieszczeniu jak i na zewnątrz.

Filtrocyklony w wersji Ex instalowane w budynkach, należy ustawiać w pobliżu ścian zewnętrznych budynku w celu odprowadzenia gazów po ewentualnym wybuchu. Kierunek odprowadzanych gazów nie powinien powodować zagrożeń pożarowych i stwarzać niebezpieczeństwa dla ludzi. Wielkość i usytuowanie otworów dekompresyjnych jest indywidualnie odbierana w zależności od rodzaju mieszaniny wybuchowej i wielkości filtra. Zabezpieczenia filtra przed skutkami wybuchu zapewnia producent.

Do każdej instalacji odpylającej projektant dobiera parametry filtracji i regeneracji worków oraz rodzaj włókniny filtracyjnej. Producent udziela bezpłatnych konsultacji w celu dobrania optymalnych parametrów filtracyjnych oraz włóknin filtracyjnych.

WARIANTY WYKONANIA

FILTROCYKLONY TYPU FC  i  FC – Ex

Parametry techniczne

TYP FILTROCYKLONU ŚREDNICA D [mm] Powierzchnia filtracyjna[m2] ILOŚĆ WORKÓW DŁUGOŚĆ WORKÓW [m] ZUŻYCIE SPR. POWIETRZA [Nm3/h] MASA [kg] PRZEPUSTOWOŚĆ PRZY v=0,03 m/s [m3/h]
FC 14-10 1400 12 24 1,0 1,0 660 1300
FC 14-15 1400 18 24 1,5 1,5 730 1950
FC 14-20 1400 24 24 2,0 2,0 820 2600
FC 14-25 1400 30 24 2,5 2,4 910 3200
FC 14-30 1400 36 24 3,0 2,9 1000 3900
FC 14-35 1400 42 24 3,5 3,4 1090 4500
               
FC 20-20 2000 52 52 2,0 4,2 1440 5600
FC 20-25 2000 65 52 2,5 5,2 1570 7000
FC 20-30 2000 78 52 3,0 6,2 1700 8400
FC 20-35 2000 91 52 3,5 7,3 1830 9800
FC 20-40 2000 104 52 4,0 8,3 1960 11200
               
FC 24-20 2400 76 76 2,0 6,1 2100 8200
FC 24-25 2400 95 76 2,5 7,6 2270 10250
FC 24-30 2400 114 76 3,0 9,1 2540 12300
FC 24-35 2400 133 76 3,5 10,6 2610 14400
FC 24-40 2400 152 76 4,0 12,2 2780 16000
FC 24-45 2400 171 76 4,5 13,7 2950 18500
FC 24-50 2400 190 76 5,0 15,2 3120 20500
FC 24-55 2400 209 76 5,5 16,7 3290 22250
FC 24-60 2400 228 76 6,0 18,2 3460 24600

Wymiary

TYP FILTROCYKLONU D [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] H4 [mm] H5 [mm] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm]
FC 14-10   3350 3175 2750 1000            
FC 14-15   3850 3675 3250 1500            
FC 14-20 1400 4350 4175 3750 2000 2000 1500 825 900 1300 500
FC 14-25   4850 4675 4250 2500            
FC 14-30   5350 5175 4750 3000            
FC 14-35   5850 5675 5250 3500            
                       
FC 20-20   5050 4840 4200 2000            
FC 20-25   5550 5340 4700 2500            
FC 20-30   6050 5840 5200 3000            
FC 20-35 2000 6550 6340 5700 3500 2600 2100 1158 1200 1900 700
FC 20-40   7050 6840 6200 4000            
FC 20-45   7550 7340 6700 4500            
FC20-50   8050 8340 7200 5000            
                       
FC 24-20   5450 5200 4400 2000            
FC 24-25   5950 5700 4900 2500            
FC 24-30   6450 6200 5400 3000            
FC 24-35   6950 6700 5900 3500            
FC 24-40 2400 7450 7200 6400 4000 2900 2300 1400 1400 2300 900
FC 24-45   7950 7700 6900 4500            
FC 24-50   8450 8200 7400 5000            
FC 24-55   8950 8700 7900 5500            
FC 24-60   9450 9200 8400 6000            

KOŁNIERZE

TYP FILTRA D [mm] A1 [mm] B1 [mm] a b n Do [mm] z
FC 14 1400 357 202 1 0 12 317 12
FC 20 2000 632 317 2 1 20 502 12
FC24 24700 802 632 3 2 28 632 16

 

WARIANT WYKONANIA SZKIC OPIS UWAGI
I WLOTY OD GÓRY PYŁY LEKKIE NIEEROZYJNE
II WLOTY W ZSYPIE PYŁY CIEZKIE EROZYKNE
III BEZ ZSYPU BEZPOSREDNIO MONTOWANY NA
SILORACH I ZNIORNIKACH

SPOSOBY MONTAŻU WORKÓW

  1. Wymiana worków od strony czystej - pokrywy w komorze czystego powietrza, worki snapring
  2. Wymiana worków od strony czystej - zdjęcie całej komory czystej (najtańsza wersja, kłopotliwy montaż)
  3. Wymiana worków od wnętrza komory filtracyjnej - mocowanie worków kołnierzowe od blachy sitowej.

WYPOSAŻENIE FILTROCYKLONÓW

- Worki filtracyjne: poliester, polipropylen, poliacrylonitryl, ryton, nomex, P- 84, teflon. W zależności od warunków pracy worki mogą być: wyposażone w obróbkę wodoodporną, olejoodporną, odporne na hydrolizę, antystatyczne dla filtrów Ex, lub inne.
- D - dozownik celkowy
- B - barierki i drabina
- P - pojemnik na pył
- S - śluza szczelinowa gumowa
- dla płynów z tendencją do zawieszania w lejach, proponujemy zastosowanie młotków pneumatycznych lub przedmuch dolnej części leja (stosowane dla pyłów drzewnych, zbożowych).

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE FILTROCYKLONU

FC 20-35 I - 1 - B - D poliester, z przedmuchem leja

Filtrocyklon o średnicy 2000 mm, długość worków 3,5 m, wlot gazów od góry, wymiana worków od strony czystej poprzez klapy w komorze oczyszczonego powietrza, z barierkami i drabiną, z dozownikiem celkowym, workami z włókniny poliestrowej, z układem przedmuchu leja zsypowego.

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!

Wyślij formularz kontaktowy »

lub zadzwoń do nas:

41 372 76 38