Referencje

Niniejszym przedstawiamy wybrane przykłady wykonanych przez nas realizacji instalacji odpylających z filtrami. Bogate referencje w wielu branżach oraz różnorodność odpylanych procesów są najlepszym świadectwem potwierdzającym duże doświadczenie naszej firmy.

Wśród naszych klientów znajdują się znane na rynku firmy polskie i zagraniczne np. Cersanit, Henkel, FoodCare, Lafarge, Vattenfall, Kerry, Libet, Bruk-Bet, Jadar Techmatik, H+ H Polska, Gryfskand, Dancoal, Armatoora, ZPS Lubiana, Porcelana Chodzież, ZPW Trzuskawica, Cementownia Ożarów, Hydro-vacuum, ZPG Bazalt, KSM Sobótka.

2021

 1. odpylanie linii formierskich w odlewni aluminium
 2. odpylanie wibropras do produkcji kostki brukowej
 3. odpylanie linii regeneracji termicznej mas formierskich w odlewni aluminium 
 4. odpylanie szczotek do czyszczenia blatów - produkcja kostki brukowej
 5. odpylanie silosów popiołu, cementu i wapna do produkcji konstukcji żelbetowych
 6. odpylanie linii wytwarzania barwników do produkcji farb

2020

 1. odpylanie silosów wapna
 2. odpylanie produkcji żyłki tnącej do kosiarek
 3. odpylanie procesu produkcji węży ogrodowych
 4. odpylanie stanowiska badawczego neutralizacji spalin z pieca szybowego do wytopu miedzi
 5. odpylanie linii pakowaczek cementu
 6. odpylanie procesu produkcji wyrobów betonowych 
 7. odpylanie mieszalników betonu
 8. odpylanie wibropras do produkcji kostki brukowej
 9. odpylanie szczotek do czyszczenia blatów - produkcja kostki brukowej
 10. odpylanie rozładunku i transportu węgla drzewnego
 11. odpylanie procesów technologicznych przy produkcji akumulatorów samochodowych
 12. odpylanie mieszalnika do produkcji szkła
 13. odpylanie transportu pyłów z kukurydzy z produkcji bioetanolu (w wersji EX)
 14. odpylanie linii pakowaczek cukru (w wersji EX)
 15. odpylanie produkcji kostki brukowej

2019

 1. odpylanie suszarni brykietu węgla drzewnego w wersji EX
 2. odpylanie młyna do produkcji bentonitu 
 3. odpylanie kruszarek kruszywa 
 4. odpylanie przesiewaczy mączki wapiennej
 5. odpylanie sortowni odpadów komunalnych
 6. odpylanie linii pakowaczek płatków zbożowych (w wersji EX)
 7. odpylanie kraty wstrząsowej w odlewni
 8. odpylanie mas formierskich w odlewni
 9. odpylanie pieców szybowych do wytopu miedzi
 10. odpylanie modelarni odlewów
 11. odpylanie suszarki obrotowej bentonitu 
  1. odpylanie procesów produkcji żywicy syntetycznej

  2018

  1. odpylanie oczyszczarek i szlifierek w odlewni aluminium 
  2. odpylanie produkcji felg aluminiowych
  3. odpylanie pakowaczek węgla drzewnego
  4. odpylanie produkcji pigmentów do farb
  5. odpylanie transportu i zbiorników cementu
  6. odpylanie transportu żużla - produkcja cementu
  7. odpylanie zbiornika sulfatu - produkcja cementu
  8. wykonanie zbiornika na zrębki drzewne
  9. odpylanie obróbki tulei silnikowych 
  10. odpylanie pieców indukcyjnych
  11. odpylanie transportu, magazynowania i dozowania brykietów do produkcji miedzi
  12. odpylanie procesów technologicznych przy produkcji akumulatorów
  13. odpylanie procesów technologicznych w fabryce porcelany

  2017

  1. odpylanie oczyszczarki odlewów OWTO-500 
  2. odpylanie stacji uzdatniania wody pitnej 
  3. odpylanie silosów popiołów, wapna
  4. wykonanie silosu na bentonit z układem załadunku 
  5. odpylanie pakowaczki w zakładach azotowych
  6. odpylanie procesów przy produkcji przypraw 
  7. odpylanie transportu, pakowania i produkcji płatków śniadaniowych 
  8. odpylanie procesów produkcji w hucie szkła
  9. odpylanie sortowni kruszyw lekkich

  2016

  1. odpylanie kotłowni węglowej 
  2. odpylanie transportu masy formierskiej do silosów 
  3. odpylanie pieców indukcyjnych w odlewni żeliwa 
  4. odpylanie stanowiska do sferoidyzacji żeliwa 
  5. odpylanie kraty wstrząsowej do wybijania odlewów 
  6. odpylanie mieszalników do produkcji farb
  7. odpylanie stacji rozładunku i przesiewania węgla drzewnego 
  8. odpylanie pakowaczek brykietów z węgla drzewnego 
  9. odpylanie kruszarek w zakładzie produkcji kruszyw 
  10. odpylanie przesiewaczy kruszyw 
  11. odpylanie układów transportu kruszyw 
  12. odpylanie procesów przesiewania i transportu wapna 
  13. odpylanie procesów szlifowania i grawerowania wyrobów z kryształu w hucie szkła
  14. odpylanie maszyn do produkcji porcelany użytkowej 

   2015

  1. Odpylanie transportu żużla ze spalarni odpadów komunalnych 
  2. Odpylanie pakowaczki nasion 
  3. Odpylanie silosów kruszyw 
  4. Odpylanie wytwórni mas bitumicznych  
  5. Odpylanie stacji przeróbki mas formierskich 
  6. Odpylanie pakowaczki węgla drzewnego 
  7. Odpylanie produkcji kostki brukowej 
  8. Odpylanie silosów wapna 
  9. odpylanie 4 kotłów WR-5 
  10. odpylanie procesów technologicznych przy produkcji proszków do prania
  11. odpylanie komory do piaskowania odlewów
  12. odpylanie produkcji brykietów – paliwa ekologiczne
  13. odpylanie transportu i załadunku na wagony pyłów z odlewania miedzi

  2014

  1. Odpylanie produkcji płytek klinkierowych 
  2. Odpylanie pakowania zapraw cementowych 
  3. Odpylanie procesu metalizacji złączy elektrycznych 
  4. Odpylanie pakowania brykietu 
  5. Odpylanie spawania rur ocynkowanych 
  6. Odpylanie załadunku pyłów z pieców szybowych do produkcji miedzi 
  7. Odpylanie 3 młynów paszowych 
  8. Odpylanie produkcji węgla aktywnego 
  9. Odpylanie dozowania składników do produkcji umywalek kompozytowych 
  10. Odpylanie mieszarek –produkcja akumulatorów samochodowych 
  11. Odpylanie szlifierek i oczyszczarek w odlewni żeliwa 
  12. Odpylanie pakowaczek zapraw cementowych 
  13. Odpylanie transportu grysu kukurydzianego do produkcji płatków śniadaniowych 
  14. Odpylanie linii produkcji porcelany stołowej 
  15. Odpylanie produkcji paliwa alternatywnego 
  16. Odpylanie transportu wapna kawałkowego 
  17. Odpylanie procesu produkcji zniczy 
  18. Odpylanie silosów wapna do instalacji odsiarczania 
  19. Odpylanie młyna węgla 
  20. Odpylanie pakowaczki mleka w proszku 

  2013

  1. Odpylanie procesów produkcji kruszyw lekkich 
  2. Odpylanie szlifowania płyt wiórowych 
  3. Odpylanie silosów zboża i pasz 
  4. Odpylanie cięcia płyt stropowych 
  5. Odpylanie szlifowania odlewów 
  6. Odpylanie spalin z kotła węglowego 
  7. Odpylanie silosów  cukru 
  8. Odpylanie produkcji proszku do prania 

  2012

  1. Odpylanie młyna węgla 
  2. Odpylanie tworzyw sztucznych 
  3. Odpylanie młyna bentonitu 
  4. Odpylanie sortowni kruszyw 
  5. Odpylanie produkcji kostek do zmywarek 
  6. Odpylanie linii szkliwienia płytek klinkierowych 
  7. Odpylanie przeróbki materiałów tekstylnych i bawełnianych 
  8. Odpylanie klocków hamulcowych 
  9. Odpylanie młynów do produkcji pasz 
  10. Odpylanie mas formierskich 
  11. Odpylanie koszy zasypowych do przyjmowania zboża 
  12. Odpylanie pakowni cukru 
  13. Odpylanie pieców do topienia złomu aluminiowego 
  14. Odpylanie linii do produkcji kostki brukowej 
  15. Odpylanie suszarni piasku 
  16. Odpylanie młyna do przypraw spożywczych 
  17. Odpylanie transportu miału węglowego do kotłów 
  18. Odpylanie transportu popiołu 

  2011

  1. Odpylanie ceramiki sanitarnej 
  2. Odpylanie linii produkcyjnej kostki brukowej 
  3. Odpylanie linii do suszenia płyt pilśniowych 
  4. Odpylanie produkcji ceramiki kompozytowej 
  5. Odpylanie silosów popiołu 
  6. Odpylanie produkcji mleka w proszku 
  7. Odpylanie produkcji ceramiki sanitarnej 
  8. Odpylanie spalin kotłowych 
  9. Odpylanie kotła do spalania odpadów 
  10. Odpylanie suszarni trocin 
  11. Odpylanie produkcji pigmentów do farb 
  12. Odpylanie pakowaczek i zbiorników cukru 
  13. Odpylanie obróbki tulei samochodowych 
  14. Odpylanie przeróbki gliny na kruszywa 
  15. Odpylanie spalarni odpadów z oczyszczalni ścieków 
  16. Odpylanie silosów wapna 

  2010

  1. Odpylanie węgla i brykietów drzewnych 
  2. Odpylanie transportu popiołów w elektrociepłowni 
  3. Odpylanie kruszarek i przesiewaczy kruszyw skalnych 
  4. Odpylanie oczyszczarek odlewów żeliwnych 
  5. Odpylanie zbiornika popiołu 
  6. Odpylanie pieca szybowego w hucie miedzi 

  2009

  1. Odpylanie czekolady w proszku 
  2. Odpylanie tworzyw sztucznych 
  3. Odpylanie produkcji ceramiki budowlanej 
  4. Odpylanie spalarni odpadów szpitalnych 
  5. Odpylanie produkcji kazeiny 
  6. Odpylanie brykietów węgla drzewnego 
  7. Odpylanie załadunku wapna 
  8. Odpylanie produkcji pasz 
  9. Odpylanie transportu biomasy do kotłów 
  10. Odpylanie pieców do wytopu złomu aluminiowego 

  2008

  1. Odpylanie pakowaczki suchych zapraw cementowych 
  2. Odpylanie produkcji przypraw 
  3. Odpylanie linii do produkcji węgla drzewnego 
  4. Odpylanie transportu cementu 
  5. Odpylanie młyna bentonitu 
  6. Odpylanie transportu klinkieru 
  7. Odpylanie zbiorników popiołu i wapna 
  8. Odpylanie kruszarek do kruszyw bazaltowych 

  2007

  1. Odpylanie piaskowania konstrukcji stalowych 
  2. Odpylanie kruszarek kamienia wapiennego 
  3. Odpylanie na mokro linii szkliwienia płytek ceramicznych 
  4. Odpylanie kruszarek i przesiewaczy kruszyw skalnych 
  5. Odpylanie produkcji urządzeń sanitarnych z tworzyw sztucznych 
  6. Odpylanie kotła WR-10 
  7. Odpylanie załadunku wapna 
  8. Odpylanie pieców indukcyjnych 
  9. Odpylanie linii nawęglania 
  10. Odpylanie pakowaczki wapna 
  11. Odpylanie kotłów WR-5 
  12. Odpylanie kostki brukowej 
  13. Odpylanie produktów spożywczych ( budynie, galaretki ) 
  14. Odpylanie młyna składników do produkcji suporeksu 
  15. Odpylanie pakowaczek perlitu 

  2006

  1. Odpylanie pieców do wytopu aluminium 
  2. Odpylanie linii do produkcji tabletek do zmywarek 
  3. Odpylanie linii przesyłowej klinkieru 
  4. Odpylanie suszarki skalenia 
  5. Odpylanie szyszek chmielu 
  6. Odpylanie transportu mleka w proszku 
  7. Odpylanie kruszyw drogowych 
  8. Odpylanie linii do produkcji pasz 
  9. Odpylanie zbiorników cementu 

  2005

  1. Odpylanie szlifowania wełny mineralnej i styropianu 
  2. Odpylanie produkcji wapna hydratyzowanego 
  3. Odpylanie suszarni bentonitu 
  4. Odpylanie na sucho szlifierek odlewów aluminiowych 
  5. Odpylanie silosów popiołu 
  6. Odpylanie suszarni piasku 
  7. Odpylanie młynów wapna 
  8. Odpylanie kostki brukowej 

  2004

  1. Odpylanie przesiewaczy kruszyw drogowych 
  2. Odpylanie linii do produkcji cegieł 
  3. Odpylanie suszarni obrotowej chrupek spożywczych 
  4. Odpylanie transportu i magazynowania trocin 
  5. Odpylanie produkcji bloczków betonowych 
  6. Odpylanie produkcji mebli 
  7. Odpylanie silosów cukru 
  8. Odpylanie produkcji nawozów fosforowych 

  2003

  1. Odpylanie linii do obróbki tulei silnikowych 
  2. Odpylanie linii do produkcji ceramiki stołowej 
  3. Odpylanie piaskowania jeansu 
  4. Odpylanie na mokro szlifowania felg samochodowych 
  5. Odpylanie szlifowania armatury przemysłowej 
  6. Odpylanie piaskowania odzieży jeansowej 
  7. Odpylanie produkcji żelazostopów 
  8. Odpylanie suszarni rozpyłowej mleka 
  9. Odpylanie linii do produkcji oklein meblowych 

  2002

  1. Odpylanie na mokro linii do produkcji felg aluminowych 
  2. Odpylanie pakowaczek cukru 
  3. Odpylanie granulatu tworzyw sztucznych 
  4. Odpylanie produkcji węgla drzewnego 
  5. Odpylanie linii do produkcji kaszy gryczanej 
  6. Odpylanie produkcji pigmentów do farb 
  7. Odpylanie produkcji materiałów ogniotrwałych 

  2001

  1. Odpylanie rdzeniarek do form odlewniczych 
  2. Odpylanie pras do płytek ceramicznych 
  3. Odpylanie linii do produkcji porcelany stołowej 
  4. Odpylanie kotła WR-5 
  5. Odpylanie na mokro linii szkliwienia płytek ceramicznych 
  6. Odpylanie linii do automatycznego zalewania form odlewniczych 

  2000

  1. Odpylanie pieców łukowych 
  2. Odpylanie pras do płytek ceramicznych 
  3. Odpylanie linii do produkcji płyt pilśniowych 
  4. Odpylanie bębna do wybijania odlewów 
  5. Odpylanie linii do produkcji mydła 
  6. Odpylanie przeróbki mas formierskich 

  1999

  1. Odpylanie oczyszczarek i szlifierek odlewów żeliwnych 
  2. Odpylanie pakowaczek i transportu cementu 
  3. Odpylanie pieca obrotowego do wytopu zgarów aluminiowych 
  4. Odpylanie zbiorników surowców do produkcji szkła 
  5. Odpylanie transportu wapna po piecach Maerza 
  6. Odpylanie linii odlewniczej i stacji przeróbki mas formierskich 
  7. Odpylanie mieszarki składników do produkcji szyb samochodowych 

  1998

  1. Odpylanie młyna bentonitu 
  2. Odpylanie transportu mączki dolomitowej 
  3. Instalacja wentylacji sprężarkowni w cementowni 
  4. Odpylanie transportu klinkieru 

  Są to przykładowe realizacje – wszystkie materiały (oferty, projekty, zdjęcia, kontakty do osób prowadzących te inwestycje ze strony Klienta, wyniki pomiarów skuteczności itp.) przechowujemy w naszym archiwum – w razie zainteresowania ze strony Państwa możemy je przedstawić.

  Legenda:

  przemysł hutniczy
  przemysł drzewny
  przemysł cementowo-wapienniczy
  przemysł chemiczny
  przemysł spożywczy
  przemysł metalowy
  przemysł odzieżowy
  odlewnie
  elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie
  kruszywa, kamienie budowlane i drogowe
  produkcja materiałów budowlanych
  produkcja porcelany stołowej
  inny przemysł