Filtry workowe FW

ZASTOSOWANIE

Filtry pulsacyjne workowe typu FW znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w przemyśle materiałów budowlanych, odlewniczym, ciepłowniczym, szklarskim, drzewnym, spożywczym i chemicznym. Posiadają okrągłe wkłady filtracyjne zamocowane pionowo.

BUDOWA FILTRA

Typowy filtr składa się z następujących podzespołów:

 1. Konstrukcja wsporcza
 2. Zsyp
 3. Komora filtracyjna
 4. Komora oczyszczonego powietrza
 5. Wkłady filtracyjne (kosz, worek filtracyjny)
 6. Elementy układu regeneracji worków (zbiornik sprężonego powietrza, zawory elektromagnetyczne, rury przedmuchowe). 

Rys. 1. Budowa filtra (filtr pojedynczy).

 

W naszej ofercie posiadamy różne wersje wykonania filtrów:

 • z odbiorem pyłu do zbiornika (rys. 2)
 • z dozownikiem celkowym (rys. 3) lub śluzą gumową (rys. 4)
 • filtry podwójne - z dwoma lejami zsypowymi (rys. 5).

Każdy z filtrów może być oferowany w wersji przeciwwybuchowej z atestem na klapy dekompresyjne– wówczas w oznaczeniu filtra występuje człon: EX.
W zależności od warunków i potrzeb odbiorcy filtry mogą być izolowane lub nieizolowane.

Zsyp jest zakończony kołnierzem do mocowania: w zależności od wersji wykonania zbiornika, dozownika celkowego, przepustu dwuklapowego lub śluzy gumowej. Każdy zsyp posiada właz służący do okresowej kontroli i do wejścia do filtra w przypadku potrzeby przeprowadzenia napraw wewnątrz filtra.

Komora filtracyjna jest częścią filtra, gdzie przeprowadzany jest proces filtracji. Część wlotowa  jest oddzielona od worków przegrodą.

Komora oczyszczonego powietrza wyposażona jest w drzwi, po otwarciu których jest dostęp do wkładów filtracyjnych. Umożliwia to okresową kontrolę podczas postoju filtra oraz wymianę worków.

Instalacja sprężonego powietrza do regeneracji worków filtracyjnych składa się ze zbiornika sprężonego powietrza, zaworów elektromagnetycznych, elastycznych przewodów przyłączeniowych i rur przedmuchowych.

Rys. 2. Filtr ze zbiornikiem na pył.                Rys. 3. Filtr z dozownikiem.                        Rys.4. Filtr ze śluzą gum.

Rys.5. Filtr podwójny

 

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie filtra: pojedynczego FW X – l, podwójnego 2xFW X - l

W poszczególnych członach tego oznaczenia są zawarte następujące informacje:  

 • FW - filtr pulsacyjny workowy
 • X - ilość worków filtracyjnych
 • l - nominalna długość worków filtracyjnych w m.
powierzchnia filtracji 64 - 480 m2
ilość worków filtracyjnych 64 - 192 szt.
wymiar worka 160 x l m (2,0 – 5,0)
wydajność filtra 6945 – 52000 m3/h
obciążenie gazowe włókniny filtracyjnej max - 0,03 m3/(m2 x s)
koncentracja pyłu przed filtrem max. 200 g/m3
koncentracja pyłu na wylocie z filtra poniżej 5 mg/m3
dopuszczalne podciśnienie 5000 Pa
opory przepływu przez filtr 400 – 1800 Pa
zalecany poziom utrzymywania oporów przepływu przez worki 800 – 1000 Pa
napięcie na elektrozaworze 24V
zawory elektromagnetyczne 1,5”
praca elektrozaworów: - w trybie czasowym
- w trybie ∆p

Szczegółowe dane techniczne poszczególnych filtrów zawarte są w tabeli.

Tab. 1. Filtry workowe

Nazwa filtra Pow. filtr. Przepustowość przy v=0,03 m/s Zużycie spr. pow.
m2 m3/h m3/s Nm3/h
FW 64 – 2,0 64 6945 1,929216 9,6
FW 64 – 2,5 80 8681 2,41152 12,1
FW 64 – 3,0 96 10418 2,893824 14,5
FW 64 – 3,5 113 12154 3,376128 16,9
FW 64 – 4,0 129 13890 3,858432 19,3
FW 64 – 4,5 145 15627 4,340736 21,7
FW 64 – 5,0 161 17363 4,82304 24,1
FW 80 – 2,5 100 10852 3,0144 15,1
FW 80 – 3,0 121 13022 3,61728 18,1
FW 80 – 3,5 141 15193 4,22016 21,1
FW 80 – 4,0 161 17363 4,82304 24,1
FW 80 – 4,5 181 19533 5,42592 27,1
FW 80 – 5,0 201 21704 6,0288 30,1
FW 96 – 2,5 121 13022 3,61728 18,1
FW 96 – 3,0 145 15627 4,340736 21,7
FW 96 – 3,5 169 18231 5,064192 25,3
FW 96 – 4,0 193 20836 5,787648 28,9
FW 96 – 4,5 217 23440 6,511104 32,6
FW 96 – 5,0 241 26044 7,23456 36,2

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!

Wyślij formularz kontaktowy »

lub zadzwoń do nas:

41 372 76 38