Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

EKO-FILTR Zbigniew Włudyga realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Filtry Eco-Line dla ochrony środowiska i zdrowia". Przedmiotem projektu jest zakup 5 maszyn do produkcji nowej linii filtrów FPK Eco-Line.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenie innowacji produktowej (produkcja filtrów Eco-Line) oraz nietechnologicznej (nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe). Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy Eko-Filtr na rynku ogólnoeuropejskim.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 01.07.2019

Wartość projektu: 858 591,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 383 923,10 PLN