Odpylacze mokre OM

ZASTOSOWANIE

Odpylacze mokre typu OM są przeznaczone do odpylania gazów z pyłów zwilżalnych, chemicznie nieagresywnych i nie cementujących się, o ziarnistości powyżej 2 mm.

Stosowane są głównie w przemyśle odlewniczym i hutniczym, gdzie oczyszczane gazy zawierają parę wodną i cząstki spoiw - np. do odpylania urządzeń do przerobu mas formierskich, krat wstrząsowych do wybijania odlewów itp.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Odpylacze mokre OM pracują w części podciśnieniowej instalacji tj. po stronie ssącej wentylatora. Maksymalne dopuszczalne podciśnienie gazu we wnętrzu odpylacza nie powinno przekraczać 4000 Pa.

Opylacze należy instalować w pomieszczeniach o minimalnej temperaturze + 2° C. Temperatura oczyszczanego gazu nie może być niższa niż +2 °C.
Do obsługi odpylacza, zwłaszcza kontroli i wymiany lemniskat, należy stosować podesty, które nie stanowią przedmiotu dostawy ze strony producenta.

ZASADA DZIAŁANIA

Proces oczyszczania gazu w odpylaczach przewałowych odbywa się w wyniku wymieszania cząstek pyłów zawartych w gazie z wodą po skierowaniu strumienia gazu do odpowiednio wyprofilowanej lemniskaty, która powoduje stałe spiętrzenie i wzburzenie cieczy, tworząc tzw. przewał wodny. Regulacja poziomu wody w zbiorniku odpylacza prowadzona jest w sposób ciągły za pomocą regulatora przelewu.

DANE TECHNICZNE

skuteczność odpylania 90 ÷ 98 %
opory przepływu 1000 ÷ 2400 Pa
ciśnienie wody doprowadzanej do odpylacza 0,15 MPa (1,5 kG /cm2)
moc silnika motoreduktora napędu wygarniacza szlamu (dla wersji B) 0,75 kW
dopuszczalne podciśnienie w odpylaczu 4000 Pa

BUDOWA ODPYLACZY MOKRYCH OM

Odpylacze mokre OM są produkowane w dwóch wersjach konstrukcyjnych:

  • bez wygarniacza szlamu, współpracujące z zewnętrznym obiegiem wodnym;
  • z wygarniaczem szlamu.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE ODPYLACZA: OM 40-B

Odpylacz mokry typu OM, którego wydajność maksymalna wynosi 40 000 m3/h , wykonany w wersji z wygarniaczem szlamu.

Ostatnia litera w oznaczeniu określa wersję konstrukcyjną ( A - bez wygarniacza szlamu; B - z wygarniaczem szlamu).

Poniżej na rysunkach przedstawiono niektóre odpylacze mokre OM.

 

Schemat odpylacza mokrego OM 40-B

 

Rysunek techniczny odpylacza mokrego OM 25-B i OM 20-B

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty!

Wyślij formularz kontaktowy »

lub zadzwoń do nas:

41 372 76 38